Tourist Organization Municipality Foča

Turistička organizacija opštine Foča

Maglić

U ovom dijelu Dinarida, središnje mjesto pripada Magliću, jednoj od najdominantnijh planina sa svojim vrhom od 2386m, što je najviši vrh u RS-BIH.

Prepoznatljiv sa svojim zeleno-bijelim dekorom i sa visokim stjenovitim vrhovima predstavlja zapravo sinonim planine i izazova za planinare. Vrh Maglića od 2386m pripada RS-BIH, a vrh od 2388m pripada Crnoj gori. U narodu postoji izraz za ove vrhove Gromovnik iz prostog razloga što su česte magle (od tuda i naziv) i gromovi!

Jovan Cvijić, izučavajući Dinarske planine, jednom prilikom posmatrajući sa Treskavice u pravcu dinarskih planina je zapisao: “Vidi se gola, kršna, bijela krečnjačka masa sa velikim, oštrim vrhom na istoku, iza kojeg je presedlina, pa do njega dva kao zupci šiljata vrha. To su po svoj prilici Maglić“...

Oivičen je sa sjevera Vučevom, sa zapada Sutjeskom, sa istoka Pivom i Mratinjem, a sa juga Bičom. Osnovnu podlogu Maglića čine trijaske i jurske stijene, izrazito krečnjačkog sastava. Od ove krečnjače mase su gradjeni svi grebeni u podnožju kao i sami vrhovi. Padine ove izrazito kraške planine su strme i obrasle planinskom travom (tipac) i bujnom crnogoričnom i bukovom šumom.

phoca_thumb_l_maglic_1 phoca_thumb_l_maglic_3 phoca_thumb_l_maglic_4 phoca_thumb_l_maglic_5 phoca_thumb_l_maglic_7

Najegzotičnie podnožje, čini mu prašuma Perućica, koja se prostire od prijevorskog platoa do Sutjeske. Prirodnu terasu mu čini Vučevo, koje svojim platoom izlazi na kanjone Pive, Drine i Sutjeske. U davnoj prošlosti se „dogodio“ jedan od nadužih cirkova u Dinaridima polazeći sa samog vrha Maglića i kretao u pravcu Trnovačkog jezera, “sukobio“ sa Urdenim dolima, te skrenuo u pravcu Suve jezerine i nastavio izmedju Volujaka i Perućice,, Suškim potokom se obrušio u rijeku Sutjesku, gdje na samom ušću čini lijevkastu zaravan Suhu.

Postoji nekoliko staza koje su predvidjene za uspon na Maglić. Najzgodnija je ona sa Trnovačkog jezera, ali ništa manje atraktivne nisu ni one sa Lokvi dernečišta: Poštrov prolaz i uspon sa Careva dola. U jednoj projektnoj ideji stoji da će se graditi planinarski dom na Prijevoru odkle će se oformiti najteža i najatraktivnija staza – direktno sa Prijevora!

Na Magliću nema stalnih naselja. U ljetnje dane stočari izgone stoku, uglavnom na Vučevo i Volujak, dok nekoliko porodica je našlo ispašu za svoju stoku ispod samog Prijevorskog platoa.

Na Magliću, upravo na od 2000m/nv postoji izvor voda na Carevom dolu, što je rijetkost na ovim visinama. U podnožju, postoji nekoiko izvora, sa svih strana, ali je najveći onaj na Prijevoru.

Ispod ovog nivoa su brojna izvorišta koja čine i riječice Suhu i Perućicu, medju kojima su najpoznatiji Kondžila, Javorak i Korita.

Na samom vrhu Maglića je i granica izmedju RS-BIH i Crne gore. Ispod, sa jugozapadne strane je u podnožju Trnovačko jezero, koje je nekada bilo u sklopu NP“Sutjeska“. Najnovija granica, jednostrano uspostavljana, ide sa vrha Maglića na Jezero ostavljajući ga cjelom površinom u Crnoj Gori. Bez obzira na to najomiljenije okupljanje planinara ja upravo na Jezeru, posebno u dane Vidovdanskog uspona na Maglić!

Calendar

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Rivers

On the area of Foca municipality there are 17 rivers and rivulets, whose canyons, clarity and speed of water attract numerous visitors, both tourists and lovers of rafting, canyoning, kayaking, and fishing, recreational and other nature lovers.

Mountains

Foca municipality area is characterized by high mountain massifs which belong to the mountain wreath of the Dinarides: Maglic, Zelengora, Vucevo, Volujak, Bioc, Ljubisnja. They are real challenge for mountaineers, alpinists, recreationalists and all nature lovers. Read more...

 

Lakes

Seven glacier lakes, which are called  „mountain eyes“ because of the extreme beauty and glacial origin, adorn one of the most beautiful mountains of dinaric arch – Zelengora. Those are: Orlovacko, Stirinsko, Kotlanicko, Donje and Gornje bare, Black lake, White lake. Borilovacko lake is the only man-made lake on Zelengora. Read more...

 

Turistička organizacija opštine Foča, Šantićeva broj 16
Telefon / fax: +387 (0) 58 212 416, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Main Menu

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page