Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7

Hram Svetog Save

"Nije ovaj Hram veliki što ga gradimo iz inata, već iz velike potrebe, jer narod srpski u ovom gradu ima samo jednu crkvu, izgrađenu tek 1875. godine. Sa ovim Hramom, uz Duhovnu akademiju i srednju bogoslovsku školu Foča, sa pravom, postaje duhovni centar Bosne i Hercegovine i šire" rekao je Zdravko Krsmanović, kum temelja i predsjednik Odbora za izgradnju Hrama prilikom postavljanja temelja Hrama Svetog Save u Foči, trećeg po veličini pravoslavnog Hrama na Balkanu. Na taj način se ostvaruje vjekovna želja srpskog naroda Foče za ovim vjerskim objektom Temelji su osvještani 14.10.2006. godine.

Hram Svetog Save je sledećih karaktersitika:

- ukupna dužina: 46,97 m
- ukupna širina: 30,22 m
- visina do gornje kupole: 31,47 m
- površina Hrama u osnovi prizemlja: 755 m2

Projekat Hrama uradila je projektantska kuća ''LINK'' Beograd, a glavni projektant je dr. Predrag Ristić. Hram pripada tzv. drinskom stilu crkava i podsjeća na Hram Hrista Spasitelja u Podgorici. Hram se gradi od prirodnog kamena ''sedre'' ili ''sige'' od koga je građena i crkva Gračanica.

Sredstva za izgradnju Hrama obezbjeđuju se dobrovoljnim prilozima vjernika.

Tako je 19.09.2008. godine u porti Hrama održano donatorsko veče za završetak izgradnje Hrama. Na donatorskoj večeri, koja je održana u organizaciji Mitropolije dabrobosanske, Bogoslovskog fakulteta u Foči, Opštine Foča i Opštinskog odbora za izgradnju Hrama učestvovalo je više od 400 zvanica koji su donacijama pomogli izgradnju ovoga monumentalnog objekta.

Trećeg oktobra 2009. godine osvještana su zvona na Hramu.Zvona su pojedinačne težine od 50 do 800 kilograma i sva su podignuta na hram. Njihova vrijednost je oko 120.000 KM i svako ima svog donatora.
Imena ktitora, zadužbinara, dobrotvora i priložnika biće sačuvana od zaborava i za sva vremena imaće vječnu pomen.

Rangiranje donatora:

- KTITOR (vjernik koji sagradi Hram)
- ZADUŽBINAR – više od 100.000,00 KM
- VELIKI DOBROTVOR – do 100.000,00 KM
- DOBROTVOR – do 50.000,00 KM
- UTEMELJIVAČ – do 20.000,00 KM
- PRILOŽNICI – do 5.000,00 KM

Donatori – PRILOŽNICI biće upisani u knjigu priloga i dobiće odgovarajuće zahvalnice i plakete.

Donatori – KTITOR, ZADUŽBINAR, VELIKI DOBROTVOR, DOBROTVOR i UTEMELJIVAČ biće upisani na posebnim tablama postavljenim na vidnom mjestu u Hramu i dobiće odgovarajuće zahvalnice i plakete.

Iznosom donacije smatraće se gotovinske uplate ili vrijednosti roba, materijala ili usluga. Sve uplate donatora u svim fazama gradnje Hrama biće uredno evidentirane, dok će se ukupna vrijednost donacije kao i rang donatora utvrditi po završetku Hrama.

Adresa:                            
ODBOR ZA IZGRADNJU HRAMA SVETOG SAVE U FOČI
Ul. Svetog Nikole br. 30
73300 Foča
tel. 00387 (0)58 210 763
fax 00387 (0) 58 210 097

Žiro računi

562 006 00000804 20 - NLB Razvojna banka
551 083 00038115 06 - UniCredit Bank
555 010 00000000 13 - Nova banka
552 024 00019170 62 - Hipo Alpe Adria Banka

Devizni žiro račun

54010 410 1954938 - NLB Razvojna Banka